HEADS UP! Graviditet & amning i migräniker, kliniska överväganden vid läkemedelsbehandling, Online, 9 december

I denna föreläsning presenterar Dr.Mattias Linde (neurolog) från Tjörns huvudvärksklinik samt professor vid NTNU i Trondheim, Norge om kliniska hänsynstaganden inför och under graviditet & amning, vid läkemedelsbehandling av migrän. Förbered gärna eventuella frågor, som du kommer få möjlighet att ställa live via en modererad chatt.

Klicka här för mer information och registrering