Webinar med Dr. Gürdal Sahin - Online 9 februari

I denna presentation går neurolog Dr. Gürdal Sahin igenom vanlig samsjuklighet för migrän och dyker in i kliniskt relevanta detaljer kring dessa komorbiditeter, specifikt för migränpatienter. Sessionen tar också upp behandlingar och generella betänkligheter kring dessa, knutna till den senaste kunskapen från fältet.

Klicka här för mer information och registrering