Migränstafetten

Migränstafetten

Runt 1,5 miljoner svenskar lever med migrän, varav cirka 200 000 har utvecklat det som kallas kronisk migrän. På senare tid har migrän diskuterats flitigt i olika sammanhang där ojämlik vård och brist på kunskap ofta lyfts upp som två stora problem.

I podden Migränstafetten låter vi ordet gå från klinik till klinik i syfte att, med fokus på kronisk migrän, diskutera vilka utmaningar, möjligheter och lösningar som finns inom dagens migränvård.

Migränstafetten är framtagen av Teva.

Avsnitt 1:
Vägen från remiss till dialog

Rune Johansson, Centralsjukhuset Karlstad

I premiäravsnittet av Migränstafetten berättar Rune Johansson, överläkare vid neurologkliniken pa Centralsjukhuset i Karlstad, om hur de hanterar de 5-10 migränremisser som kommer till kliniken varje vecka. Rune Johansson pratar också om vikten av en välfungerande teamverksamhet runt migränpatienterna och om hur dialogen med primärvården ser ut. 

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 2:
Hantera migränpatienterna rätt från start

Monicha Norén, klinikchef på Migränkliniken

Migrän är en neurologisk sjukdom och måste behandlas som en sådan. Hör Monicha Norén, klinikchef på Migränkliniken, berätta mer om sina tankar här.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.
Avsnitt 3:
Patienternas svårighet att få rätt vård

Ulf Frejvall, neruolog, Skåneuro

Neurolog UIf Frejvall, grundare av privatmottagningen Skåneuro, har lång erfarenhet inom migränområdet liksom av utvecklingen inom migränvården.

På mottagningen behandlar de idag mer än 800 migränpatienter.

I detta tredje avsnitt berättar Ulf Frejvall om skillnaden mellan att arbeta i privat och offentlig vård och vikten av att få patienten att förstå vad migrän är, liksom att ta sig tid att vila under sina migränanfall

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 4:
Ett gemensamt grepp om migränpatienten

Peter Thomasson, Länsneurolog, Hallands sjukhus

Överläkare Peter Thomasson, länsneurolog på Hallands sjukhus i Halmstad, pratar i Migränstafettens fjärde avsnitt, om hur synen på migrän förändrats de senaste åren och att sjukdomen genom att ha blivit accepterad som ”svår”, har fått en högre status inom neurologin och mer nationellt fokus. Nu efterlyser han ett gemensamt grepp och en tydlighet runt vem som ska göra vad inom migränvården.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 5:
Digital migränvård ger möjlighet att hjälpa fler

Åsa Cidh, neurolog och chefsläkare på Migränhjälpen

Åsa Cidh är neurolog och chefsläkare på Migränhjälpen. Migränhjälpen arbetar för att fler personer med svår huvudvärk och migrän ska ges möjlighet till adekvat utredning och behandling, oavsett var i landet man bor. 

I detta femte avsnitt berättar Åsa hur hon idag kan hjälpa mer än tre gånger så många patienter jämfört med hur det var när hon jobbade som neurolog på sjukhus. Hur det hela går till, berättar Åsa om här!

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 6:
Om att leva med kronisk migrän och bemötas av okunskap och skepsis

Isabelle Sundberg – migränpatient

I detta avsnitt byter vi perspektiv och lyssnar till migränpatienten Isabelle Sundberg. Hon lever med kronisk migrän och har symptom 24 timmar om dygnet. Hör henne berätta om sitt mående och om svårigheterna som det medför, både i arbetslivet och i kontakt med vården.

Isabelle har många gånger mötts av skepsis och okunskap – något som har resulterat i ett sämre allmäntillstånd, ohållbara arbetssituationer och att hon sedan en tid tillbaka startat ett Instagramkonto för att sprida kunskap och minska stigmatisering.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 7:
Förebyggande behandling en rådande trend i migränforskningen

Mattias Linde, neurolog, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mattias Linde, neurolog, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har lång erfarenhet på området huvudvärk och migrän. I detta avsnitt delar han med sig av sina forskningserfarenheter och pratar om utveckling och trender inom läkemedel och icke-farmakologisk behandling. Vi får också höra om hans syn på migränvården idag, innovativa åtgärder som gjorts för att avlasta primärvården samt önskemål för samverkan mellan de bägge i framtiden. Och om den gången han erbjöd sig att styra upp 1177s sida om migrän helt gratis, men fick ett “nej tack” tillbaka.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 8:
Migränforskning som gjort skillnad

Lars Edvinsson

Lars Edvinsson, professor i internmedicin vid Lunds universitet, professor i klinisk farmakologi vid Köpenhamns universitet och fortfarande till viss del aktiv som överläkare både vid Skånes universitetssjukhus i Lund och i Köpenhamn. Lyssna på honom när han berättar om sin banbrytande forskning på migrän – upptäckter som först möttes med skepsis men som 20 år senare ledde till att han tilldelades världens största pris för neuroforskning, The Brain Prize. Välförtjänt, med tanke på den betydande roll hans arbete spelar i dagens migränvård.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 9:
Vägen till en hållbarare vård av migrän

Johan Nyberg, överläkare i neurologi, Stortorgets Neurologmottagning i Helsingborg

Efter åtta år som överläkare i neurologi kände Johan Nyberg att han både hade mer att ge och mer att lära. Därför startade han Stortorgets Neurologmottagning i Helsingborg. Några år senare blev han även en av hjärnorna bakom Migränhjälpen. I Migränstafettens nionde avsnitt berättar Johan om hur Migränhjälpen fungerar och hur den svenska migränvården kan bli effektivare, jämlikare och hållbarare. Dessutom får vi veta hur det kommer sig att bättre migränbehandlingar har lett till längre vårdköer.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

Avsnitt 10:
Behandling av kronisk migrän inom privat vård

Patrik Säterö, specialist inom rehabiliteringsmedicin, privatkliniken Rehdo i Göteborg

Patrik Säterö började sin karriär som sjukgymnast på 90-talet. Viljan och nyfikenheten att förstå mer om olika tillstånd, vad de beror på och vad man kan göra åt dem, gjorde att han därefter skolade om sig till läkare. Idag är han specialist inom rehabiliteringsmedicin och driver privatkliniken Rehdo i Göteborg.

Rehdo en specialistklinik för neurologisk rehabilitering dit patienter med kronisk migrän vänder sig när de tröttnat på att söka hjälp inom den allmänna vården. Många efter att fått höra att deras migrän beror på stress, livsval eller ärftlighet och att det inte finns något att göra åt den.

I det här avsnittet berättar Patrik om sin syn på migränvården och hur privatvård, med hög tillgänglighet och korta väntetider, har blivit ett alternativ för många, trots att patienten behöver stå för kostnaden själv.

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

MIG-SE-NP-00145 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se