Migränstafetten

Migränstafetten

Runt 1,5 miljoner svenskar lever med migrän, varav cirka 200 000 har utvecklat det som kallas kronisk migrän. På senare tid har migrän diskuterats flitigt i olika sammanhang där ojämlik vård och brist på kunskap ofta lyfts upp som två stora problem.

I podden Migränstafetten låter vi ordet gå från klinik till klinik i syfte att, med fokus på kronisk migrän, diskutera vilka utmaningar, möjligheter och lösningar som finns inom dagens migränvård.

Migränstafetten är framtagen av Teva.

Avsnitt 1:
En bättre dialog med primärvården

Rune Johansson, Centralsjukhuset Karlstad

I premiäravsnittet av Migränstafetten berättar Rune Johansson, överläkare vid neurologkliniken pa Centralsjukhuset i Karlstad, om hur de hanterar de 5-10 migränremisser som kommer till kliniken varje vecka. Rune Johansson pratar också om vikten av en välfungerande teamverksamhet runt migränpatienterna och om hur dialogen med primärvården ser ut. 

Lyssna direkt här på sidan.
Lyssna via Spotify. Kräver att du har ett aktivt konto.

FRE-SE-NP-00038

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se