Behandling av migrän

Behandling

Första steget är alltid en noggrann huvudvärksanamnes och gärna en period av dokumentation i en huvudvärksdagbok för att patienten själv ska bli lyhörd för migränsymtomen och de individuella triggerfaktorerna. Att lära sig hantera dessa triggers, dvs att utveckla copingstrategier är första behandlingssteget. Farmakologiskt bör effektivaste attackbehandling utprövas och patienten bör instrueras att inta densamma så snart de är övertygade om att det är migränhuvudvärk. Läkemedlen adderas stegvis och patienten bör erbjudas de olika läkemedlen utifrån när under migränattacken som behandlingen sker liksom utifrån olika svårighetsgrad på enskilda migränattacker. Effektiv dosering ska eftersträvas. Patienten ska instrueras att alltid börja med enklaste tänkbara läkemedel eftersom de flesta migränattackerna är milda till en början. Om akutbehandlingen ger dålig effekt prövas nästa steg (step-wise care).

Källa: www.svenskahuvudvarkssällskapet.se (diagnostik/behandling)
 • Steg 1: Icke farmakologisk behandling
 • Steg 2: Farmakologisk behandling
  • Attackbehandling
  • Profylaktisk behandling
 • Steg 3: Neuromodulering

Migrän i siffror

Klicka på länken nedan för en översikt i pdf-format med den globala prevalensen, migräns inverkan på det sociala livet, överväganden vid migränförebyggande terapier och riskfaktorer associerade med migränprogression.
Migrän

Referenser:

 1. Lipton RB, Bigal ME. Headache 2005;45 Suppl 1:S3-S13
 2. Cho SJ, Chu MK. Curr Pain Headache Rep 2015;19:465
 3. Stovner LJ, et al. Epidemiology of headache in Europe. Eur J Neurol 2006; 13(4): 333-345
 4. Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Lancet 2015;386:743-800
 5. A Report of the All-Party Parliamentary Group on Primary Headache Disorders (APPGPHD). Headache Disorders - not respected, not resourced. 2010
 6. D'Amico D, Tepper SJ, Neuropsychiatr Dis Treat 2008;4:1155-1167
 7. Bloudek LM, J Headache Pain 2012;13:361-378
 8. Katsarava Z et al. J Headache Pain 2018;19:10
 9. Bigal ME, et al. Headache 2008;48:1157-1168
 10. Evers S, et al. Eur J Neurol 2009;16:968-981
 11. BASH. Guidelines for all healthcare professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type headache, cluster headache, medication overuse headache. 3rd Edition (1st Revision) 2010. Available at: www.bash.org.uk
 12. Evers S, et al. Eur J Neurol 2011;18:1115-1121.
 13. Silberstein SD, et al. Headache 2007;47:585-599.
 14. Bigal ME, et al. Headache 2008;48:1157-1168
 15. Lipton RB, et al. Neurology 2015;84:688-695
 16. Bigal ME, Lipton RB. Neurology 2006;67:252-257
 17. He Z, et al. Eur J Neurol 2015;22:1228-1234
 18. Buse DC, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:428-432
 19. Ashina S, et al. J Headache Pain 2012;13:615-624
 20. Lipton RB, et al. Neurology 2000;55:629-635
 21. Kececi H, et al. Cephalalgia 2003;23:271-275.
Senast uppdaterad 30 oktober 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.