Behandlingsrekommendationer

Behandling av migrän

Första steget är alltid en noggrann huvudvärksanamnes och gärna en period av dokumentation i en huvudvärksdagbok för att patienten själv ska bli lyhörd för migränsymtomen och de individuella triggerfaktorerna. Att lära sig hantera dessa triggers, dvs att utveckla copingstrategier är första behandlingssteget.

Läs mer här om informationen på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida

 

Rekommendationer om CGRP-monoklonala antikroppsbehandlingar

Här kan du ta del av rekommendationer från Svenska Huvudvärkssällskapet kring införande av CGRP-monoklonala antikroppsbehandlingar.

Läs mer här om informationen på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida

 

Migränprofylax vid kronisk migrän

NT-rådets yttrande till regionerna 2019-11-25, rekommendation och sammanvägd bedömning.

Läs mer här om informationen på hemsidan janusinfo.se

 

Senast uppdaterad 28 november 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.