Hälsoekonomi

Vi vill gärna samarbeta med er

Vår ambition är att få vara med inom ramen för ett partnerskap och skapa förutsättningar för en hållbar vård. Vår övertygelse är att vi tillsammans kan skapa ett påtagligt värde för patienten och framförallt för vården. Vi hjälper till att vårda vården, helt enkelt. Låt oss berätta mer om hur byte till generikaläkemedel kan spara miljontals kronor. 

Vid ett samarbete med oss får ni:

  • Konkreta exempel på vilka besparingar ni kan göra för er specifika region, klinik eller enhet – för specifika terapiområden.
  • Hjälp att genomföra ett strukturerat byte från originalläkemedel till generika. Nyckeln är att ett gemensamt beslut om byte finns, dvs. alla förskrivare är införstådda och positiva till läkemedelsbytet.
  • Guidning vad gäller finansiering och kostnadskontroll. Hur kan resurser som läggs på otidsenliga behandlingar minskas? Hur kan ni få fullt genomslag för rekommendationer av behandlingar med lägre kostnader?

Byte från originalläkemedel – så mycket kan ni spara*

Vid byte till icke-utbytbart generika från Teva nationellt och regionalt.

Byte från originalläkemedel – så mycket kan ni spara
Hälsoekonomi
* Reveal försäljningsdata MAT augusti. 2022 AUP, receptförskrivning

Vill du veta hur mycket din Region kan spara och på vilka läkemedel?
Fyll i formuläret så kontaktar vi er med mer information.

Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Den information som du lämnar kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt i enlighet med svensk personlagstiftning och Tevas Privacy Policy, med syfte att kunna hantera kontakten mellan Teva och dig. Ytterligare information finns på hemsidan www.teva.se

Beställ material

Vårda vården
Broschyr
Denna broschyr förklarar mer detaljerat hur processen för byte till generikaläkemedel kan gå till.Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.
Senast uppdaterad 21 oktober 2020
NPS-SE-00009 2020-10

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se