Beställ material migrän

Här beställer du material för dig som vårdgivare och dina patienter som får AJOVY® (fremanezumab). 

Fyll i antal av respektive produkt du önskar och till sist dina kontaktuppgifter.
Avsluta med att klicka på ”BESTÄLL”.

Hittar du inte det material du behöver, vänligen skicka ett mail till info@teva.se så kontaktar vi dig.

ajovypatient.se kan dina patienter själv beställa material. 

Patienthjälpmedel


Förfylld injektionspenna


Demonstrationskit
AJOVY® demonstrationskit förfylld injektionspenna
Innehållande omladdningsbar träningspenna samt guide för träning med förfylld injektionspenna

Startkit
AJOVY® startkit förfylld injektionspenna
Hjälpmedel för dig som behandlas med AJOVY® förfylld injektionspenna. Innehåller bl.a. patientbroschyr, migrändagbok, guide för injektion, reseinformation, spritservetter, plåster m.m.

Guide för injektion med AJOVY förfylld spruta
Guide för injektion med AJOVY® förfylld injektionspenna
Ingår även i AJOVY® startkit.
Bläddra online >

Att resa med Ajovy
Att resa med AJOVY® förfylld injektionspenna
Information till dig som ordinerats AJOVY® och skall ut och resa (Inkluderar tullkort)
Ingår även i AJOVY® startkit.
Bläddra online >

Patientinformation injektionspenna
Patientinformation AJOVY® förfylld injektionspenna
Till dig som ska påbörja behandling med AJOVY®
Ingår även i AJOVY® startkit.
Bläddra online >

Snabbguide för injektion med AJOVY förfylld injektionspenna
Snabbguide för injektion med AJOVY® förfylld injektionspenna


Guide för träning med injektionspenna
Guide för träning med förfylld injektionspenna
Till dig som ordinerats AJOVY®

Förfylld spruta


AJOVY® demonstrationsbox för vårdpersonal
AJOVY® demonstrationsbox förfylld spruta
Guide för träning, vattenfylld demospruta och stickkudde.
Tillfälligt slut

Startkit
AJOVY® startkit förfylld spruta
Hjälpmedel för dig som behandlas med AJOVY® förfylld spruta. Innehåller bl.a. patientbroschyr, migrändagbok, guide för injektion, reseinformation, spritservetter, plåster m.m.

Vattenfylld demonstrationsspruta, 4-pack
Vattenfylld demonstrationsspruta,
4-pack

Tillfälligt slut

Guide för injektion med AJOVY förfylld spruta
Guide för injektion med AJOVY® förfylld spruta
Ingår även i AJOVY® startkit.
Bläddra online >

Patientinformation
Patientinformation AJOVY® förfylld spruta
Till dig som ska påbörja behandling med AJOVY®
Ingår även i AJOVY® startkit.
Bläddra online >

Guide för träning med vattenfylld demospruta
Guide för träning med vattenfylld demospruta
Ingår även i demonstrationsboxen.

Att resa med Ajovy
Att resa med AJOVY® förfylld spruta
Information till dig som ordinerats AJOVY® och skall ut och resa (Inkluderar tullkort)
Ingår även i AJOVY® startkit.
Bläddra online >

Gemensamma patienthjälpmedel förfylld injektionspenna/spruta


Kylväska stor
Kylväska stor
Större kylväska som rymmer tre st AJOVY®-förpackningar som kan användas för transport från apoteket till kylen i hemmet eller vid resa. Kylväskan ersätter inte förvaring i kylskåp.

Kylväska liten
Kylväska liten
Liten kylväska som rymmer två st AJOVY®-sprutor eller pennor, utan förpackning. Kan användas för transport vid resa. Kylväskan ersätter inte förvaring i kylskåp.

Huvudvärksdagbok
Huvudvärksdagbok 3 månader
Till dig som ordinerats AJOVY®
Ingår även i AJOVY® startkit.

Huvudvärksdagbok
Huvudvärksdagbok 6 månader
Till dig som ordinerats AJOVY®
Ingår även i AJOVY® startkit.

AJOVY® tullkort
AJOVY® tullkort
För patienter som reser med sitt läkemedel.
Ingår även i AJOVY® startkit.

Min mamma har migrän
Min mamma har migrän
En bok för barn som har anhörig med migrän. I boken förklaras migrän med lättförståeliga ord. Den berättar om vilka typiska symtom som migrän har, om behandling och hur en undersökning på en klinik kan gå till.
Bläddra online >

Att leva med migrän
Att leva med migrän
En broschyr riktad till migränpatienter om migrän, bl.a. om vilka typer av migrän som finns, vilka utlösande faktorer som kan leda till migrän och hur man kan förebygga anfallen.
Bläddra online >

Tips till patienter
På FASS.se (Allmänhet) under avsnittet ”Tips för användning” har dina patienter möjlighet att ladda ner pdf-versioner av utvalda broschyrer samt titta på instruktionsvideor hur man injicerar läkemedlet.

Broschyrer och video, förfyllda injektionspennan >

Broschyrer och video, förfyllda sprutan >

Vetenskapliga artiklar


Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige
En enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet

Fremanezumab for the Preventive Treatment
of Chronic Migraine
Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine
Registreringsstudien HALO-CM, kronisk migrän.

Effect of Fremanezumab Compared With Placebo
for Prevention of Episodic Migraine
Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine
Registreringsstudien HALO-EM, episodisk migrän.

Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2019
Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2019
Ladda ner

Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2020
Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2020
Ladda ner

Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2022
Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2021
Ladda ner

Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2022
Symposium Report from Nordic Migraine Symposium 2022
Ladda ner

Long-term safety, tolerability, and efficacy of fremanezumab in migraine
Long-term safety, tolerability, and efficacy of fremanezumab in migraine
Långtidsdata från registreringsstudierna HALO EM och CM

No
No "Wearing-Off Effect" Seen in Quarterly or Monthly Dosing of Fremanezumab
Subgruppsanalys av HALO-LT (Långtidsuppföljning) gällande dosglapp

No
Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine preventive medication classes (FOCUS)
En randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad fas3b-studie med patienter som fallerat 2-4 profylaktiska läkemedelsbehandlingar.

 

Jag bekräftar härmed att jag läst och förstått Teva Sweden AB ["Teva"] Privacy Policy och samtycker till att Teva får behandla mina personuppgifter för att kommunicera med mig angående produkter, tjänster och övriga erbjudanden.  Jag är införstådd med att jag kan återkalla mitt samtycke närsomhelst.

AJOVY® (fremanezumab). Rx, (F), ATC- kod N02CD03. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektions-penna 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i sällsynta fall. Patienterna ska informeras om symtomen på överkänslighetsreaktioner. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår ska lämplig behandling sättas in och fremanezumab-behandlingen avbrytas. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. Användning av fremanezumab under amning kan övervägas endast om kliniskt behov föreligger. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11/2023. AJOVY tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 23 september 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se