Beställ material migrän

Här beställer du material för dig som vårdgivare och dina patienter som får AJOVY® (fremanezumab). 

Fyll i antal av respektive produkt du önskar och till sist dina kontaktuppgifter.
Avsluta med att klicka på ”BESTÄLL”.

Hittar du inte det material du behöver, vänligen skicka ett mail till info@teva.se så kontaktar vi dig.

Patientmaterial


AJOVY® demonstrationsbox för vårdpersonal
AJOVY® demonstrationsbox för vårdpersonal
Guide för träning, vattenfylld demospruta och stickkudde.

Guide för träning med vattenfylld demospruta
Guide för träning med vattenfylld demospruta
Ingår även i demonstrationsboxen.

Vattenfylld demonstrationsspruta, 4-pack
Vattenfylld demonstrationsspruta,
4-pack


AJOVY® tullkort
AJOVY® tullkort
För patienter som reser med sitt läkemedel.

Vetenskapliga artiklar


Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige
En enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet

Fremanezumab for the Preventive Treatment
of Chronic Migraine
Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine

Effect of Fremanezumab Compared With Placebo
for Prevention of Episodic Migraine
Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine

Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in
patients with documented failure to up to four migraine
preventive medication classes (FOCUS)
Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine preventive medication classes (FOCUS)Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

AJOVY® (fremanezumab), Rx, F, ATC-kod N02CX09. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: AJOVY är endast avsett för subkutan injektion. Det ska inte administreras intravenöst eller intramuskulärt. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. För fullständig förskrivarinformation och pris se fass.se. SPC datum: 03 2019.

AJOVY® subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av eller i samråd med neurolog alternativt av läkare verksam i klinik specialiserad på behandling av svår migrän.

Senast uppdaterad 31 oktober 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.