Beställ material migrän

Här beställer du material för dig som vårdgivare och dina patienter som får AJOVY® (fremanezumab). 

Fyll i antal av respektive produkt du önskar och till sist dina kontaktuppgifter.
Avsluta med att klicka på ”BESTÄLL”.

Hittar du inte det material du behöver, vänligen skicka ett mail till info@teva.se så kontaktar vi dig.

Patientmaterial


AJOVY® demonstrationsbox för vårdpersonal
AJOVY® demonstrationsbox för vårdpersonal
Guide för träning, vattenfylld demospruta och stickkudde.

Guide för träning med vattenfylld demospruta
Guide för träning med vattenfylld demospruta
Ingår även i demonstrationsboxen.

Guide för injektion med AJOVY förfylld spruta
Guide för injektion med AJOVY® förfylld spruta
Ingår även i AJOVY® startkit.

Vattenfylld demonstrationsspruta, 4-pack
Vattenfylld demonstrationsspruta,
4-pack


AJOVY® tullkort
AJOVY® tullkort
För patienter som reser med sitt läkemedel.
Ingår även i AJOVY® startkit.

Patientinformation
Patientinformation
Till dig som ska påbörja behandling med AJOVY®
Ingår även i AJOVY® startkit.

Huvudvärksdagbok
Huvudvärksdagbok
Till dig som ordinerats AJOVY®
Ingår även i AJOVY® startkit.

Startkit
AJOVY® startkit
Hjälpmedel för dig som behandlas med AJOVY®
Innehåller bl.a. Patientbroschyr, migrändagbok, stickguide, reseinformation, spritservetter, plåster m.m.

Kylväska liten
Kylväska liten
Liten kylväska som rymmer 2 st AJOVY®-sprutor och kan användas för transport vid resa. Kylväskan ersätter inte förvaring i kylskåp.

Kylväska stor
Kylväska stor
Större kylväska som rymmer tre st AJOVY®-förpackningar som kan användas för transport från apoteket till kylen i hemmet eller vid resa. Kylväskan ersätter inte förvaring i kylskåp.

Att resa med Ajovy
Att resa med AJOVY®
Information till dig som ordinerats AJOVY® och skall ut och resa (Inkluderar tullkort)
Ingår även i AJOVY® startkit.

Vetenskapliga artiklar


Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige
Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige
En enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet

Fremanezumab for the Preventive Treatment
of Chronic Migraine
Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine
Registreringsstudien HALO-CM, kronisk migrän.

Effect of Fremanezumab Compared With Placebo
for Prevention of Episodic Migraine
Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine
Registreringsstudien HALO-EM, episodisk migrän.Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

AJOVY® (fremanezumab), Rx, (F), ATC- kod N02CX09. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: AJOVY är endast avsett för subkutan injektion. Det ska inte administreras intravenöst eller intramuskulärt. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11 2019.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AJOVY® tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

AJOVY® subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 23 januari 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.