Alkohol beroende

CORONAVIRUSINFEKTIONEN COVID-19 och risker vid MS | 2020-03-11

MS

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS). MS är delvis ärftligt, 20 % av alla patienter har en nära släkting med sjukdomen.
I Sverige lever ungefär 20 000 personer med MS. Det vanligaste är att man insjuknar i åldern 20-45 år och sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor.1

Vid MS skadas den vita och grå substansen i centrala nervsystemet. Neuropatologiskt sker flera saker: multipla inflammatoriska cellinfiltrat, demyelinisering, oligodendrocytförlust, axonal förlust samt en reaktiv astroglios. Multipel skleros är en heterogen sjukdom; symtombilden är mångfasetterad och sjukdomens förlopp skiljer sig från person till person. 

Teva har bedrivit forskning och utveckling inom MS i mer än 20 år.

Senast uppdaterad 16 mars 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.