ATC

ATC 2021

Ta del av det senaste inom transplantation

Den 4–9 juni hölls årets upplaga av ATC, American Transplant Congress, ett välkänt forum för utbyte av ny vetenskaplig och klinisk information inom organ- och vävnadstransplantation.

Naturligtvis hade vi helst varit med på plats, men pga pandemin hittade vi en annan lösning: Docent Bengt von Zur-Mühlen bevakade ATC för vår räkning och rapporterade och reflekterade dagligen kring intressanta föreläsningar i bloggform på Teva Care – nu kan du i efterhand ta del och inspireras av hans reflektioner här.

Din guide till ATC:

Docent Bengt von Zur-Mühlen, överläkare och njurmedicinare på Transplantationskirurgen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se