Alkohol beroende

Transplantation

I Sverige lever för närvarande c:a 5000 personer med transplanterad njure och c:a 1400 med transplanterad lever.1

De allra flesta av de transplanterade patienterna behöver kontinuerlig immunsuppressiv behandling för att förhindra att transplantatet stöts bort.

Teva erbjuder ett flertal läkemedel inom immunsuppressiv behandling.

 

Om transplantation

Organtransplantationer utförs vid fyra sjukhus i Sverige, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Transplantationsenheterna har också ansvar för att organisera och utföra organdonationsoperationer när det finns en avliden donator. Det finns ingen åldersgräns för organdonation, varken nedåt eller uppåt. Det finns få absoluta kontraindikationer, men vid obehandlad sepsis eller malignitet med spridningsrisk måste man avstå från organdonation. Däremot behöver svikt av ett eller flera organ inte utgöra hinder; för varje potentiell donator värderas vilket eller vilka organ som kan vara tillräckligt livsdugligt för att tas tillvara för transplantation. En hjärttransplanterad dialyspatient som dör i stroke kan t ex vara en bra leverdonator.

För att organdonation ska kunna komma till stånd är det inte enbart medicinska förutsättningar som ska vara uppfyllda utan det krävs också samtycke enligt transplantationslagen. Lagen utgår från den avlidnes egen inställning. Om den kan klarläggas på något sätt så är det den som gäller. Man kan ange sin inställning till organdonation i Donationsregistret, bära med sig ett donationskort och/eller meddela sina närstående.1

Anmälan till transplantationsregistret kan göras hos Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/donationsregistret/

Behandling

De allra flesta av de transplanterade patienterna behöver kontinuerlig immunsuppressiv behandling för att förhindra att transplantatet stöts bort. För den enskilde patienten finns en viss optimal nivå av denna immunsuppression och vilken kombination av tillgängliga droger som fungerar bäst. Svårigheten ligger i att bestämma denna nivå och denna kombination.1


Icke utbytbara läkemedel

Immunosupprimerande läkemedel tillhör en av de substansgrupper som inte är utbytbara på apotek, alltså byts inte originalläkemedel till billigare generiska alternativ. För att nå den kostnadsbesparing som generika kan innebära, krävs därför ett aktivt ställningstagande hos förskrivaren.

Transplantation
Senast uppdaterad 21 september 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se