Alkohol beroende

Smärta

Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP) som "en sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av skada".

Grunden till en adekvat smärtbehandling är en smärtanalys eftersom olika typer av smärta kan kräva olika terapi.1

Tre olika smärtmekanismer2

Flera smärtmekanismer kan förekomma hos samma patient samtidigt.

  • Nociceptiv smärta – vävnadsskada, stimulering av smärtreceptorer i somatisk eller visceral vävnad.
  • Neuropatisk smärta – skada eller sjukdom som innefattar det somatosensoriska nervsystemet.
  • Nociplastisk smärta – orsakas av dysfunktionell smärtreglering.

Referenser:

  1. Internetmedicin (https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/smarta/smarta-analys/)
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. Behandlingsrekommendation 2017
Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se