Har Sverige råd att inte förskriva Tacforius (takrolimus)?

Ditt val kan spara miljoner.

Vid förskrivning av Tacforius istället för Advagraf (takrolimus) finns en besparingspotential på över 30 miljoner kronor årligen.1,2

Kom ihåg, du gör valet. Advagraf är inte automatiskt utbytbart på apotek, för att nå önskad kostnadsbesparing krävs ett aktivt val av dig som förskrivare.

Priset för Tacforius är nu2

  • 65 % lägre än Advagraf (takrolimus)
  • 30 % lägre än Dailiport (takrolimus)

Ett litet val för dig – En stor besparingspotential för vården och samhället

 Tacforius

Referenser: 1. Reveal, försäljning (AUP) 2112-2202, extrapolerat till 12 mån 2. TLV.se AUP 2205.

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Tacforius är indicerat som profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas. Tacforius ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2021-07. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se