ATC 2021 – det senaste inom transplantation, med Bengt som ciceron

Den 4–9 juni är det dags för årets upplaga av ATC, American Transplant Congress, ett välkänt forum för utbyte av ny vetenskaplig och klinisk information inom organ- och vävnadstransplantation.

Docent Bengt von Zur-Mühlen bevakar kongressen, rapporterar och reflekterar dagligen den 6–10 juni, i bloggform här på Teva Care.

Till kongressbloggen >

Tacforius (takrolimus) ett nytt, generiskt, alternativ till Advagraf (takrolimus)

Vi introducerar Tacforius, ett generiskt alternativ till Advagraf. Takrolimus tillhör gruppen icke- utbytbara läkemedel, vilket gör att det inte automatiskt byts ut på apoteken.
Läs mer

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Tacforius är indicerat för profylax mot transplantatavstötning hos njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas. Tacforius ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2020-04. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se