Kontakt

Besöksadress

Kungstorget 8
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Postadress: Box 1070, 251 10 Helsingborg
Tel: 042-12 11 00
Fax: 042-12 11 08
E-post: info@teva.se

Telefontid vardagar 08.30 - 16.30

Vid akuta ärenden utanför kontorstid avseende våra läkemedel, hänvisar vi till LIF´s jourtelefon på tel 040-22 35 38.

Vi är anknutna till Läkemedelsförsäkringen,
tel 08-462 37 00,

hemsida: www.lff.se


Läkemedelsverkets läkemedelsinformation

Medicinska frågor och allmänna frågor om läkemedel besvaras av:

Läkemedelsupplysningen, tel nr 0771-46 70 10
Sjukvårdsrådgivningen, tel nr 1177

Observera

Vi som läkemedelsföretag får inte ge individuella råd om medicinsk behandling. Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.


Rapportering av biverkningar

Det är viktigt att rapportera biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Konsumenter, hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. (Se detaljer nedan.) 

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

eller till Teva Sweden AB via mail till info@teva.se

SW/FRE/20/0051

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se