Colineb

Colineb®

(kolistimetatnatrium)

Colineb är inhalerbart kolistimetatnatrium avsett för administrering genom nebulisering med hjälp av lämplig nebulisator. Colineb indikeras för behandling av vuxna och barn med kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Colineb finns i två styrkor, 1 miljon IE och 2 miljoner IE, där styrkan 1 miljon IE ingår i utbytbarhetssystemet.1

Indikation

  • Indicerat för behandling av kronisk P. aeruginosa infektion hos vuxna och barn över 6 år med CF.1

Colineb för behandling av kronisk P. aeruginosa hos patienter med CF1

  • P. aeruginosa är fortsatt känslig för kolistimetatnatrium trots stor användning.2-5
  • Kolistimetatnatrium är aktivt mot såväl aktiva som inaktiva gramnegativa celler.2-5

Referenser:

  1. Colineb® Produktmonografi 2016.
  2. Schuster A et al. Thorax 2013; 68: 344–350.
  3. Pitt TL et al. Thorax 2003; 58: 794–796.
  4. Unal S, Garcia-Rodriguez JA. Diagn Microbio Infect Dis 2005;53:267-271.
  5. Li J et al. Int J Antimicrob Agents 2005; 25(1): 11–25.

Colineb® (kolistimetatnatrium) Rx, F, ATC kod:J01XB01. Pulver till lösning för nebulisator. Indikation: Behandling av vuxna och barn med kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Kontraindikationer: Överkänslighet mot kolistimetatnatrium, kolistinsulfat eller andra polymyxiner. Varningar och begränsningar: Colineb ska användas med extrem försiktighet till patienter med myasthenia gravis. Nebulisering av kolistimetatnatrium kan framkalla hosta eller bronkospasm. Graviditet och amning: Colineb bör endast ges om nyttan överväger eventuella risker. Förpackningar: 1 miljon IE: glasflaskor om 10 ml med röda snäpplock, 2 miljoner IE: glasflaskor om 10 ml med lila snäpplock. För fullständig information och pris, se www.fass.se. SPC Juli 2017. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, info@teva.se.

Senast uppdaterad 1 juli 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se