Aerobec

AeroBec® och AeroBec® Autohaler®

(beklometasondipropionat)

AeroBec är ett inflammationshämmande medel indicerat vid bronkialastma. Den finns i två olika styrkor, 50µg eller 100µg, samt två olika inhalatorer, Autohaler eller vanlig inhalationsspray. Aerobec Autohaler är en andningsaktiverad inhalationsspray och kräver därmed ingen koordination vid inandning som vanliga inhalationssprayer.1

Klicka här för att beställa material rörande AeroBec eller AeroBec Autohaler.

Dosering

Vuxna och barn från 12 år
50–100 mikrogram morgon och kväll. Vid behov kan det initialt ges 200–400 mikrogram morgon och kväll. När en förbättring skett, justeras dosen.
Högsta rekommenderade dygnsdos är 800 mikrogram.

Barn mellan 5–12 år
Dosen kan behöva individualiseras. Rekommenderad dos är 50 mikrogram morgon och kväll. Vid behov kan högre dos ges, dock högst 200 mikrogram/dygn.

AeroBec ska användas regelbundet, även under symtomfria perioder. Den rekommenderade dosen från AeroBec är lägre än för tidigare aerosoler med beklometason tack vare den högre lungdeponeringen för AeroBec.2

Instruktionsfilmer

Referenser:

  1. AeroBec och AeroBec Autohaler produktresumé, www.fass.se
  2. Leach et al. Chest 2002; 122:510-6.

AeroBec® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: Aerobec har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder.Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

AeroBec® Autohaler® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: AeroBec Autohaler har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec Autohaler kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec Autohaler enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder. Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec Autohaler ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Senast uppdaterad 1 juli 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se