Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2024 - Utbildning 17-18 oktober, 2024

Vad betyder migränens faser, hur kan psykologen bistå i omhändertagandet och vilken koppling finns mellan migrän och depression?

Vad säger de senaste publicerade data kring de nya läkemedel som finns tillgängliga, hur och när utvärderar vi dem och vilken nationell riktlinje är det egentligen som gäller?

Hur beställer man medicin från Apoteket och hur snart efter kan den hämtas? Hur länge håller läkemedlet egentligen utanför kylen och vad krävs när patienten ska åka utomlands? Ambitionen är att du ska få svar på dessa och flera frågor tillsammans med dina kollegor från runt om i landet.

Mer information och anmälan >

I HUVUDSAK - En årlig fortbildning om huvudvärk för framtidens primärvård, 14-15 November, 2024

Vilka är de vanligaste diagnosernas kännetecken och fallgropar? Vilka patienter ska remitteras vidare till neurolog? Och hur kan läkaren och sköterskan på vårdcentralen på ett tidseffektivt sätt ta hand om dessa patienter?

I HUVUDSAK är en utbildning med praktiskt inriktning som avser att ge primärvårdsläkare och sköterska handfasta verktyg och råd till att på ett effektivt sätt ta hand om en vårdkrävande, utmanande och samtidigt växande patientgrupp.

Mer information och anmälan >

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se