HEADS UP! Graviditet & amning i migräniker, kliniska överväganden vid läkemedelsbehandling, Online, 9 december

I denna föreläsning presenterar Dr.Mattias Linde (neurolog) från Tjörns huvudvärksklinik samt professor vid NTNU i Trondheim, Norge om kliniska hänsynstaganden inför och under graviditet & amning, vid läkemedelsbehandling av migrän. Förbered gärna eventuella frågor, som du kommer få möjlighet att ställa live via en modererad chatt.

Klicka här för mer information och registrering

Nya behandlingsrekommendationer inom astma följt av ett interaktivt patientfall, Online, 17 dec

Dr. Per Rönmark kommer att presentera de senaste rekommenderade behandlingsriktlinjerna inom astma, följt av ett interaktivt patientfall. Det fungerar utmärkt att delta enskilt eller i grupp. Du kommer även att ha möjlighet att ställa frågor direkt till Dr Rönmark.

Klicka här för mer information och registrering

ERS 2021 – Teva symposia, Online, On-demand

Nu finns möjlighet att ta del av Tevas två symposia från ERS 2021:

How digital inhalers can address the true human burden of chronic respiratory diseases
Chaired by Dr John Haughney, and joined by Dr Mark Levy, Monica Fletcher(OBE) and Prof. Nawar Bakerly

Asthma and COPD management – where are we now, and where could we be in the future?
Chaired by Prof. Peter Barnes and joined by Prof. Andrew Menzies-Gow and Prof. Henry Chrystyn

 Det är kostnadsfritt att ta del av inspelningarna, men du behöver registrera dig på https://www.tevarespiratory.com/ers-symposia/

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se