HEADS UP! Interaktiva patientfall inom huvudvärk, Online 27 maj

Dr Ulf Frejvall kommer att presentera två patientfall inom huvudvärksområdet. Fokus kommer att ligga på vikten av rätt anamnes för att ställa korrekt diagnos. Dr. Frejvall är en välkänd neurolog med lång erfarenhet inom huvudvärksområdet. Fallen är interaktiva och det fungerar utmärkt att delta enskild eller i grupp.

Klicka här för anmälan

International Headache Congress (IHC) 2021, 9-12 september 2021, Helsingfors

Mer information

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se