FORTBILDNING FÖR FRAMTIDEN - Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022

Inbjudan till terapiinriktad utbildning för huvudvärkssjuksköterskor
6–7 oktober 2022
First Hotel G, Göteborg

Styrgruppen och Teva önskar dig varmt välkommen till utbildningen Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022. ”En utbildning av Huvudvärkssjuksköterskor för huvudvärkssjuksköterskor”. Årets möte kommer att avhandla allt från grundläggande migrän, till det senaste inom akut och profylaktisk behandling.

Mer information och anmälan >