Webinar med Dr. Gürdal Sahin - Online 9 februari

I denna presentation går neurolog Dr. Gürdal Sahin igenom vanlig samsjuklighet för migrän och dyker in i kliniskt relevanta detaljer kring dessa komorbiditeter, specifikt för migränpatienter. Sessionen tar också upp behandlingar och generella betänkligheter kring dessa, knutna till den senaste kunskapen från fältet.

Klicka här för mer information och registrering

Webinar 1 februari och 9 mars - Immunosuppressiv behandling med generiskt takrolimus efter transplantation

I detta interaktiva webinar ger överläkare Bengt von Zur-Mühlen handfast information gällande byte (vilka patienter kan vara aktuella, vilka eventuella prover behöver tas osv) från original till generiskt takrolimus och vid byte från takrolimus med dosering två gånger om dagen till dosering en gång om dagen.

Klicka här för mer information och anmälan.

 


 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se