Interaktiva patientfall i Astma, Online, 5 mars

Claire Johnson, specialistsjuksköterska i astma/KOL, kommer att presentera två intressanta patientfall inom astma där ni deltagare får en interaktiv roll och där vi diskuterar kring olika behandlingsalternativ. Hur når vi full astmakontroll och bättre lungfunktion?

Klicka här för anmälan

Astadagarna 25 mars 2021 - digitalt

https://mkon.nu/asta_dagarna

HEADS UP! Migrän Patofysiologi, Online 25 mars

Martin Tamtè, Apotekare, PhD, Medical Science Liaison, Teva Sverige, kommer att presentera patofysiologin bakom migrän. Du kommer att få en genomgång av vilka biologiska mekanismer och signalsubstanser som har studerats inom migrän, samt lära dig begrepp så som cortical spreading depression och neurogen inflammation. Martin kommer även ta upp vilka läkemedelssubstanser som är specifikt framtagna att påverka patofysiologiska processer vid migrän.

Klicka här för anmälan

Svenska lungkongressen 2021, Umeå, 4-6 maj

https://mkon.nu/slk2019

International Headache Congress (IHC) 2021, 9-12 september 2021, Helsingfors

Mer information

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se