Beställ material MS

Här beställer du patientmaterial specifikt framtaget för dina patienter som får COPAXONE® och deras anhöriga. Du kan även beställa allmänna MS-broschyrer.

Fyll i antal av respektive produkt du önskar och till sist dina kontaktuppgifter. Avsluta med att klicka på ”BESTÄLL”.
Startkit
Startkit för COPAXONE
Allt material som behövs vid starten.

Användarguide
Användarguide COPAXONE
Broschyr som är en användarguide för COPAXONE 40 mg/ml.

Det här är Copaxone
Det här är COPAXONE
Broschyr som allmänt beskriver COPAXONE i dosen 40 mg/ml.

Ta hand om din hud
Ta hand om din hud
Tips och råd kring hudvård vid injektion.

Tullkort
Tullkort
Tullkort för utomlandsresan med COPAXONE.


Patientkort – Jag har MS
Patientkort – Jag har MS
Informationskort för patienter som har MS och COPAXONE.

CSYNC användarguide
CSYNC användarguide
Användarinstruktioner till CSYNC som passar 40 mg & 20 mg.


Information om multipel skleros- femte utgåvan
Information om multipel skleros
Femte utgåvan av en allmän MS-broschyr riktad till patienter och anhöriga.

Men jag är ju så himla trött
Men jag är ju så himla trött
Broschyr om fatigue riktad till MS-patienterna och anhöriga.

Startkit
CSYNC autoinjektor
Autoinjektor som passar för COPAXONE 40 mg & 20 mg.

Extra nålskyddsborttagare
Extra nålskyddsborttagare
Reservdel till CSYNC autoinjektor.

Autoject2 autoinjektor
Autoject2 autoinjektor
Autoinjektor för COPAXONE 40 mg & 20 mg med mjukstängande "soft dampener".

Spruthjälpmedel
Spruthjälpmedel
Hjälpmedel till Autoject2 som används för att föra ner sprutan på plats.


Wingject
Wingject
Hjälpmedel för manuell injektion med bättre grepp.

Safeclip nålavklippare
Safeclip nålavklippare
Praktisk nålavklippare där nålen stannar i en behållare.

Kyl- och värmekudde
Kyl- och värmekudde
Kombinerad kyl- och värmekudde.

Övningssprutor
Övningssprutor
Övningssprutor, 5-pack, utan verksamt läkemedelsinnehåll.

Stickkudde för patient
Stickkudde för patient
Stickkudde för träning med övningssprutorna.

Stickkudde för vårdpersonal
Stickkudde för vårdpersonal
Ett hjälpmedel för sjuksköterskans visning av injektionsteknik.


Förvaringsbox
Förvaringsbox
Box i hårdplast som rymmer upptill 28 st sprutor.Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Copaxone® (glatirameracetat), Rx, (F), ATC-kod L03AX13. Injektionsvätska, förfylld spruta 20mg/ml och 40mg/ml. Indikation: Copaxone är indicerat för behandling av skovvis förlöpande former av multipel skleros (MS) (se avsnitt 5.1 för viktig information om den population för vilken effekt har fastställts). Copaxone är inte indicerat vid primär eller sekundär progressiv MS. Varningar och försiktighet: Copaxone skall endast administreras subkutant. Copaxone skall ej administreras intravenöst eller intramuskulärt. För fullständig information och pris, se fass.se. SPC datum 2020-10-14. Begränsning, vid nyinsättning subventioneras läkemedlet endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon β-preparat, eller när behandling med interferon β-preparat inte är ett lämpligt alternativ. Copaxone tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Senast uppdaterad 24 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se