Nebusal

Nebusal® 7%

Nebusal används för sekretevakuering vid cystisk fibros och innehåller hypertont koksalt 7% för nebulisering.1

Nebusal är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Hypertont koksalt används ofta hos patienter med CF2-4

  • Allt fler patienter med CF använder hypertont koksalt för att öka mucocilliär clearence.2-4
  • Nebusal inhaleras via nebulisator, salthalten gör att sekret blir lösare.
  • Nebusal 7% natriumkloridlösning hjälper till att lösa upp och mobilisera segt sekret i nedre luftvägarna främst hos patienter med cystisk fibros (CF).1

Nebusal kan användas vid provtagning

  • Inducerad sputa/hosta.

Referenser:

  1. Nebusal® 7% bipacksedel, 2011.
  2. Smyth AR et al. J Cyst Fibr 2014; 13(Suppl 1): S23–S42.
  3. UK Cystic Fibrosis Registry 2016. Annual Data Report. Published August 2017. Available at https://www.cysticfibrosis.org.uk/the-work-we-do/uk-cf-registry/ reporting-and-resources. Accessed: Sept 2017.
  4. Royal Brompton Hospital. Clinical guidelines: Care of children with cystic fibrosis (7th edition); 2017. Available at: www.rbht.nhs.uk/childrencf. Accessed: Sept 2017.
Senast uppdaterad 1 juli 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se