Nebusal

Nebusal® 7%

Nebusal används för sekretevakuering vid cystisk fibros och innehåller hypertont koksalt 7% för nebulisering.1

Nebusal är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Klicka här för att beställa material rörande Nebusal.

Hypertont koksalt används ofta hos patienter med CF2-4

  • Allt fler patienter med CF använder hypertont koksalt för att öka mucocilliär clearence.2-4
  • Nebusal inhaleras via nebulisator, salthalten gör att sekret blir lösare.
  • Nebusal 7% natriumkloridlösning hjälper till att lösa upp och mobilisera segt sekret i nedre luftvägarna främst hos patienter med cystisk fibros (CF).1

Nebusal kan användas vid provtagning

  • Inducerad sputa/hosta.

Referenser:

  1. Nebusal® 7% bipacksedel, 2011.
  2. Smyth AR et al. J Cyst Fibr 2014; 13(Suppl 1): S23–S42.
  3. UK Cystic Fibrosis Registry 2016. Annual Data Report. Published August 2017. Available at https://www.cysticfibrosis.org.uk/the-work-we-do/uk-cf-registry/ reporting-and-resources. Accessed: Sept 2017.
  4. Royal Brompton Hospital. Clinical guidelines: Care of children with cystic fibrosis (7th edition); 2017. Available at: www.rbht.nhs.uk/childrencf. Accessed: Sept 2017.
Senast uppdaterad 1 juli 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.