Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Alla Material för personal Material för patienter

Treårs data från uppföljning av behandling med COPAXONE® 40 mg/ml

GALA_3year_followup

97,2% av patienterna som fick placebo under 12 månader i GALA studien1, där COPAXONE (glatirameracetat) 40 mg/ml tre gånger i veckan jämfördes med placebo i 12 månader, fortsatte till en aktiv behandling med COPAXONE 40 mg/ml tre gånger i veckan.

Treårs data från denna open-label uppföljning2 visade på kvarstående effekt på skovfrekvens och MR-lesioner. Gruppen patienter som började COPAXONE 40 mg/ml direkt och gruppen som började efter 12 månader hade bägge efter tre år en årlig skovfrekvens på 0.20-0.22.

Resultaten visar på en kvarstående effekt av COPAXONE 40 mg/ml tre gånger i veckan och är i överensstämmelse med erfarenheter från COPAXONE 20 mg/ml dagligen3.

Även säkerhetsprofilen från 3-års data är i överensstämmelse med erfarenheter från daglig injektion med 20 mg/ml3, men med lägre frekvens av injektionsrelaterade biverkningar.

Referenser

  1. GALA: Khan O. et al. Ann. Neurol. 2013: 73(6): 705-713
  2. Khan et al. MSJ. 2016; 1-12. DOI: 10.1177/1352458516664033
  3. COPAXONE 20 mg/ml produktresumé, fass.se

För beställning av särtryck av studien, kontakta fredrik.blomstrand@teva.se