Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Alla Material för personal Material för patienter

Så fungerar COPAXONE®

Mekanismen med vilken glatirameracetat utövar sin effekt på patienter med MS är inte till fullo klargjord. Den tänkta mekanismen är dock att den modifierar immunologiska processer, vilka man tror svarar för patogenesen vid MS

Den aktiva substansen absorberas redan i den subkutana vävnaden och en stor del av dosen bryts snabbt ned till mindre fragment som presenteras för immunsystemet.

Se filmen om hur COPAXONE® fungerar

 Om du har svårigheter att ladda upp filmen, klicka här