Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Alla Material för personal Material för patienter

COPAXONE®

COPAXONE® (glatirameracetat) har varit en registrerad förstalinjesbehandling vid skovvis förlöpande MS sedan 2001.

2015 registrerades ytterligare en styrka och doseringsregim, COPAXONE® 40 mg/ml, 3 gånger i veckan. Rekommenderad dosering för vuxna är 40 mg COPAXONE® (en förfylld spruta) administrerad som en subkutan injektion tre gånger per vecka med minst 48 timmars mellanrum.

Den verksamma substansen i COPAXONE® är glatirameracetat, som är en sammansättning av peptider innehållande fyra naturligt förekommande aminosyror :L-glutaminsyra, L-alanin, L-tyrosin och L-lysin.

COPAXONE® är ett immunmodulerande läkemedel som påverkar immunförsvaret och har en antiinflammatorisk verkan i det centrala nervsystemet. Den tänkta verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd men en visad effekt är att läkemedlet verkar tillsammans med immunsystemet och reglerar obalansen mellan de proinflammatoriska och de antiinflammatoriska vita blodkropparna, en obalans som uppstår vid MS.

Immunmodulerande läkemedel skiljer sig från immunosuppressiva läkemedel genom att modifiera immunologiska processer som tros ligga bakom utvecklingen av MS, istället för att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet.

Vid behandling med COPAXONE® föreligger inget krav eller rekommendation för extra monitorering i form av blodprovskontroller.

Inga neutraliserande antikroppar (NAb) som i vissa fall kan göra så att MS-behandlingen blir verkningslös har kunnat påvisas vid behandling med COPAXONE®.

KLICKA HÄR om du vill läsa mer om COPAXONE®.