FORTBILDNING FÖR FRAMTIDEN
Terapiinriktad utbildning för huvudvärkssjuksköterskor

FORTBILDNING FÖR FRAMTIDEN

Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022
6-7 oktober, First Hotel G, Göteborg

Styrgruppen och Teva önskar dig varmt välkommen till utbildningen Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2022. ”En utbildning av huvudvärkssjuksköterskor för huvudvärkssjuksköterskor”.

Årets möte kommer att avhandla allt från grundläggande migrän, till det senaste inom akut och profylaktisk behandling. 

Din roll som huvudvärkssjuksköterska, motiverande samtal, samt migrän och hormoner kommer att diskuteras. Det kommer även att genomföras workshops på olika teman där ni kan dela och ta del av varandras erfarenheter.

Vår ambition är att utbildningen ska leda till att huvudvärksintresserade sjuksköterskor runt om i landet får ett årligt återkommande forum för att ta del av den senaste informationen om, samt att diskutera aktuella frågeställningar inom huvudvärksområdet.

I samband med föreläsningarna kommer handouts med föreläsarbilder finnas tillgängligt till alla deltagare. Alla deltagare kommer även att erhålla ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Teva ansvarar för arrangemanget och finns tillgängliga under utbildningen. Antal platser är begränsat till 50 deltagare. 

Varmt välkommen!
Styrgruppen och Teva

Vid frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Carlsson, Key Account Manager
070-379 66 02, fredrik.carlsson@teva.se

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren och Teva Sweden AB står för föreläsarnas kostnader samt för enklare förtäring under utbildningsdagarna. 

Deltagaren står för egna kostnader såsom eventuell rese- och logikostnad. Om övernattning önskas på First Hotel G, finns ett begränsat antal reserverade rum för deltagare i utbildningen. 

Jag önskar delta på utbildningen

Sista anmälningsdag är den 22 september.

Observera, om du önskar boka ett av de reserverade rummen är sista anmälningsdag den 5 september.

Huvudmans godkännande *

Nyhetsbrev
Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Den information som du lämnar kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt i enlighet med svensk personlagstiftning och Tevas Privacy Policy, med syfte att kunna hantera kontakten mellan Teva och dig. Ytterligare information finns på hemsidan www.teva.se
Du kommer att få ett mejl som bekräftar din anmälan, glöm inte att kolla din skräppost. Om du inte får något bekräftelsemejl inom 30 min, vänligen kontakta info@teva.se

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se