Regiondag Njurtransplantation 2021 - Teva är en av sponsorerna som gör detta mötet möjligt!

På grund av det rådande pandemiläget kommer Regiondag Njurtransplantation 2021 att hållas digitalt, med möjlighet för åhörarna att ställa frågor via en chattfunktion

Huvudtema: Covid-19 hos njurtransplanterade patienter. Dessutom diskuteras en ny studie av kronisk antikroppsmedierad rejektion och därutöver blir det som vanligt presentation av färsk statistik, nyheter och lägesrapporter.
Fullständigt program hittar ni här: https://www.mediahuset.se/event/regiondag-njurtransplantation-2021-2021-01-28-37/register

Program- och mötesansvariga är:
Marie Felldin & Lars Mjörnstedt, Translplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jolanta Rucinski & Kristina Bennerdt, Mötessekreterare
Mötet arrangeras tillsammans med Mediahuset i Göteborg AB

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.