Enoxy Depot ingår nu i högkostnadsskyddet

Läs mer på TLV >

Enoxy Depot (oxikodon) Rx EF. Depottabletter 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg. ATC-kod: N02AA05. Naturliga opiumalkaloider.

BeroendeframkallandeBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel Indikation: Svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika. Enoxy Depot är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre. Varningar och försiktighet: Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. Oxikodon ska inte användas längre än nödvändigt. Oxikodon har en primär beroendepotential och missbruksprofilen är densamma som för andra starka opioidagonister. Oxikodon kan komma att missbrukas av personer med latent eller uppenbart beroende. Detta läkemedel ska undvikas under graviditet och amning. Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas. För fullständig förskrivarinformation se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-05-13. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..