Clinical Sessions

Ett bibliotek av kortfilmer, som vi hoppas skall vara informativa och till nytta i din kliniska vardag. Först ut är en film kring psykiatri där ADHD diskuteras samt filmer om njurtransplantation och den omedelbara eftervården.

Till Clinical Sessions >

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se