Om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Det tillhör en av de vanligaste psykiska sjukdomarna där livstidsprevalensen är 0,4 – 1,6 % för typ I och ca 1 % för typ II1,2. Vanligast är att man får sjukdomen första gången i åldern 15-30 år1. Bipolär sjukdom indelas i typ I, med förekomst av depressioner och manier, och typ II med depressioner och hypomanier. Bipolär sjukdom UNS (ospecificerad) innebär att det finns starka tecken på en bipolär sjukdom men de formella kriterierna är inte uppfyllda. Bipolär typ I är lika vanlig hos män som hos kvinnor, typ II är något vanligare hos kvinnor. 

Miljön och arvet spelar roll

Orsaken till bipolär sjukdom är inte helt klarlagd men man vet att både stora händelser i livet och arvet har betydelse. När det gäller arvet tror man att personer med bipolär sjukdom ärver gener som bland annat påverkar tillverkningen av viktiga proteiner i hjärnans nervceller. Det kan göra att hjärnan reagerar starkare än normalt och blir extra sårbar för livets yttre påfrestningar. Om man har en nära släkting med bipolär sjukdom är risken cirka 10 gånger högre att drabbas själv jämfört med gemene man2. Exempel på yttre påfrestningar kan vara en stressig period med krav från skola, arbete, konfliktfyllda relationer eller förlust av nära anhörig. Men det kan också vara upplevda positiva händelser som ett bröllop, examen eller att man blir förälder. 

Stora variationer i hur sjukdomen utvecklas Hur bipolär sjukdom utvecklas kan se olika ut för olika personer och kan även förändras med tiden. Det finns inte två personer som upplever sin sjukdom på samma sätt. Många har inga besvär mellan sjukdomsepisoderna, medan andra har ständiga humörsvängningar. Om depression och överaktivitet förekommer under samma dag kallar man det blandtillstånd. 

Återfall

Sårbarheten för bipolär sjukdom är något man bär med sig i livet, men som man kan lära sig att hantera. Ibland avtar den och kommer tillbaka först efter flera månader eller till och med år. Behandlingsmetoderna av bipolär sjukdom har blivit allt bättre och numera kan de flesta leva ett vanligt liv med arbete och familj. Men även om man får effektiv behandling kan man drabbas av nya perioder av mani eller depression men symtomen är oftast inte lika allvarliga och de kommer mer sällan. Risken för återfall ökar om man inte regelbundet tar sin medicin, vid stress, sömnbrist, konfliktfyllda relationer, oregelbunden livsföring, att man slarvar med maten, missbruk av alkohol eller droger. 

Referenser:

  1. Svensk Psykiatrisk förening. Bipolär sjukdom, Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. 2014.  
  2. Internetmedicin. Liberg B, Adler M. Bipolär affektiv Sjukdom. 2020-02-23  
Senast uppdaterad 31 mars 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se