Om ADHD1

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en av de kognitiva funktionsnedsättningarna som vanligen debuterar I barndomen och ofta kvarstår i vuxen ålder. DAMP innebär att det förutom ADHD-symptom i olika variationer finns en motorisk och eller perceptuell problematik.

Vanliga problem vid dessa tillstånd är:

  • Svårigheter med socialt samspel, samt interpersonell kommunikation
  • Impuls- och aktivitetskontroll
  • Uppmärksamhet
  • Inlärning

Begåvningen är ofta varierande med stora svårigheter inom vissa områden men med god funktion på andra.

Graden av funktionshinder varierar från mycket allvarligt med livslångt beroende av andra, till hög funktionsnivå med avgränsade problem.

Alla diagnoser inom området kräver nedsatt funktion inom något av livets viktiga områden, som familj, andra sociala relationer och daglig sysselsättning, dvs. skolsituation i de aktuella åldrarna, eller ett subjektivt lidande till följd av problemen.

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se