Alkohol beroende

Psykiatri

Psykisk ohälsa ökar i Sverige och unga människor är särskilt utsatta. Nästan en av fyra mellan 16 och 18 år drabbas och varje svensk känner någon som lider av psykiska besvär. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden och under ett år drabbas en miljon svenskar.

Psykiska besvär kan bli så allvarliga att de leder till svårt nedsatt funktionsnivå eller förtida död. Varje svensk kommer någon gång att komma i kontakt med någon typ av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning genom en släkting, vän eller egna besvär.1

Vi på Teva erbjuder ett brett utbud av läkemedel inom terapiområdet Psykiatri. Några exempel är läkemedel mot generaliserad ångest, bipolär sjukdom och ADHD.

Generaliserad ångest

Behandling av generaliserat ångestsyndrom

Besvären vid generaliserat ångestsyndrom är ofta långvariga och kan orsaka svårigheter med att sköta arbetet och fungera socialt. Den svårhanterliga oron kan leda till spänningar, sömnstörningar och smärtor som ofta misstolkas som kroppslig sjukdom. Personer med generaliserat ångestsyndrom, känner sig ofta missförstådda av vården. Samsjuklighet med andra psykiska besvär som till exempel depression, missbruk eller andra ångestsyndrom är vanligt.

Standardbehandling vid generaliserat ångestsyndrom är antidepressiva läkemedel. Ett alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling är psykologisk behandling med KBT.

Övriga rekommendationer inom området2
För behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna finns även rekommendationer om följande åtgärder:

  • basal kroppskännedom som tillägg till annan behandling
  • mindfulnessbaserad stressreduktion eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi
  • korttids-PDT
  • ydroxizin
  • pregabalin

ADHD3

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en av de kognitiva funktionsnedsättningarna som vanligen debuterar I barndomen och ofta kvarstår i vuxen ålder. DAMP innebär att det förutom ADHD-symptom i olika variationer finns en motorisk och eller perceptuell problematik.

Vanliga problem vid dessa tillstånd är:

  • Svårigheter med socialt samspel, samt interpersonell kommunikation
  • Impuls- och aktivitetskontroll
  • Uppmärksamhet
  • Inlärning

Begåvningen är ofta varierande med stora svårigheter inom vissa områden men med god funktion på andra.

Graden av funktionshinder varierar från mycket allvarligt med livslångt beroende av andra, till hög funktionsnivå med avgränsade problem.

Alla diagnoser inom området kräver nedsatt funktion inom något av livets viktiga områden, som familj, andra sociala relationer och daglig sysselsättning, dvs. skolsituation i de aktuella åldrarna, eller ett subjektivt lidande till följd av problemen.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.