Alkohol beroende

Psykiatri

Psykisk ohälsa ökar i Sverige och unga människor är särskilt utsatta. Nästan en av fyra mellan 16 och 18 år drabbas och varje svensk känner någon som lider av psykiska besvär. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden och under ett år drabbas en miljon svenskar.

Psykiska besvär kan bli så allvarliga att de leder till svårt nedsatt funktionsnivå eller förtida död. Varje svensk kommer någon gång att komma i kontakt med någon typ av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning genom en släkting, vän eller egna besvär.1

Vi på Teva erbjuder ett brett utbud av läkemedel inom terapiområdet Psykiatri. Några exempel är läkemedel mot generaliserad ångest, bipolär sjukdom och ADHD.

Generaliserad ångest

Besvären vid generaliserat ångestsyndrom är ofta långvariga och kan orsaka svårigheter med att sköta arbetet och fungera socialt. Den svårhanterliga oron kan leda till spänningar, sömnstörningar och smärtor som ofta misstolkas som kroppslig sjukdom.

ADHD

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en av de kognitiva funktionsnedsättningarna som vanligen debuterar I barndomen och ofta kvarstår i vuxen ålder. DAMP innebär att det förutom ADHD-symptom i olika variationer finns en motorisk och eller perceptuell problematik.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallades tidigare manodepressiv sjukdom. Det tillhör en av de vanligaste psykiska sjukdomarna där livstidsprevalensen är 0,4 – 1,6 % för ty I och ca 1 % för typ II2,3. Vanligast är att man får sjukdomen första gången i åldern 15-30 år2

Alkoholberoende

Ungefär 330 000 personer i Sverige har ett alkoholberoende.4  Alkoholberoende är ett specifikt sjukdomstillstånd som bland annat innebär svårigheter att kontrollera intaget, och en försämrad funktion i olika avseenden (fysiskt, psykiskt, socialt) som beror på alkoholens effekter.5 

Referenser:

  1. Svensk Psykiatrisk förening. Bipolär sjukdom, Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. 2014.  
  2. Internetmedicin. Liberg B, Adler M. Bipolär affektiv Sjukdom. 2020-02-23
Senast uppdaterad 27 maj 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se