Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Fråga kring barnönskan vid MS

 

Diskuterar du barnönskan under de närmaste åren med kvinnor i barnafödande ålder, när bromsmedicinering ska påbörjas?

Alltid
Oftast
I vissa fall
Sällan

Poll Maker

Det går endast att välja ett svar , det går heller inte att  svara flera gånger på samma fråga. När du klickat i ditt svarsalternativ, klicka på VOTE.  För att se de samlade svaren, klicka på RESULTS.
Ditt svar är anonymt och kan inte spåras till dig.