Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Patientkurser

Kurserna vänder sig till alla patienter som står på behandling med COPAXONE® (glatirameracetat) och äger rum i Stockholm.

Som en uppföljning på de tidigare kurserna ”Livet med MS”  genomfördes hösten 2016 och våren 2017 kurser med ett nytt programmet som syftade till att ge patienten en djupare insikt om ”De osynliga symtomen vid MS-  påverkan på energi (fatigue), kognition och sinnesstämning”. Målet var att delge strategier för att själv kunna hantera dessa problem.

Våren 2018 hålls en helt ny kurs med ett nytt program – ”Egenvård vid MS”.
En kurs som handlar om vad patienten själv kan göra.

Beställ kursfoldrar som kan lämnas till dina patienter här

Under dessa kurser får patienten också chansen att träffa andra som befinner sig i samma situation och dela erfarenheter med. Detta har visat sig vara en av de mest betydelsefulla sakerna vid utvärderingar av liknande utbildningar.