Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Hur kan man hantera fatigue?

Teva Neuroscience stöder utbildning inom MS. I en utbildning till vårdpersonal om FATIGUE VID MS finns en kort film (6 min) där Dennis berättar om hur han upplever och hanterar sin fatigue. Klicka på spelrutan för att se filmen.