Föreläsning av Gui Safioti, Inhalationsbehandling- tekniska aspekter och skillnader

Se föreläsningen här

Föreläsning av Mario Castro, Anti-IL5 efficacy in severe asthma patients with elevated blood eosinophils (≥400 cells/µL) eligible for anti-IgE treatment

Se föreläsningen här

Föreläsning av professor Kjell Larsson, Inhalationssteroidens roll vid behandling av KOL.

Se föreläsningen här

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se