Alkohol beroende

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Den svenska termen är nervsmärta.

Lågt räknat bedöms 100 000 individer i Sverige ha neuropatisk smärta. Flera studier talar för att prevalensen är betydligt högre eftersom tillståndet neuropatisk smärta anses vara underdiagnostiserat.1

Man skiljer på perifer och centralt utlöst neuropatisk smärta. Central genes kan vara stroke, multipel skleros, traumatisk ryggmärgsskada eller hjärnskada. Perifer genes kan vara mekanisk såsom traumatiskt eller kirurgiskt utlöst skada, entrapment (dvs tryck på nerv), diskbråck eller tumörorsakad nervpåverkan.1

Rekommenderad läkemedelsbehandling vid neuropatisk smärta2

I första hand

Amitriptylin
50–100 mg/dygn.

Gabapentin 
1 800–2 400 mg/dygn. För båda dessa preparat rekommenderas långsam dosupptitrering för att minska risken för biverkningar. Gabapentin i kombination med ett annat läkemedel (exempelvis nortriptylin) kan ge bättre effekt än singelterapi.

I andra hand

Pregabalin
300–600 mg/dygn. Både gabapentin och pregabalin bör sättas ut gradvis för att minska risken för utsättningssymtom.

I tredje hand

Duloxetin
60 mg/dygn. Börja med 30 mg/dygn för att minska risken för initialt illamående. Duloxetin bör sättas ut gradvis för att minska risken för utsättningssymtom.

Lidokain plåster 
(Versatis) vid begränsad smärtutbredning.

I fjärde hand

Tramadol
200–400 mg/dygn. Retardform bör användas.

Capsaicinplåster (Qutenza).
Behandling bör endast ges av eller i samråd med smärtläkare.
Senast uppdaterad 6 maj 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.