Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Neuroförbundet

TEVA Neuroscience eftersträvar att stödja patientorganisationers arbete med utveckling inom neurologi. Som ett led i den ambitionen stödjer vi Neuroförbundet i specifika sam­arbetsprojekt eller aktiviteter, som inte ingår i organisationens ordinarie verksamhet. Dessa samarbeten och överenskommelser hålls alltid tillgängliga för tredje part i en kortversion i LIF:s samarbetsdatabas.

 

Läs om Neuroförbundets arbete

 Vi vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. Inom Neuroförbundet vet vi hur det är att leva med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning i familjen. Vi engagerar, tillgodoser och företräder våra medlemmars intressen inom ett stort antal diagnoser, till exempel MS.

Neuroförbundet är en intresseorganisation inom neurologi. Vår vision är att personer som lever med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro.

Läs mer om Neuroförbundet