Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

MSfonden

TEVA Neuroscience eftersträvar att stödja forskning och utveckling inom MS.
Som ett led i den ambitionen stödjer vi MSfonden.

 

Läs om MSfondens arbete

MSfonden skapades för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS. Det gör vi genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, kunskap och forskning.

De insamlade medel vi får in går bland annat till stipendier, kunskapsdagar som MS-forum och MS-dagen. Samt till att sätta strålkastarljuset på de arbetsgivare som lyfter fram personal med MS.

MSfondens mål är att lyfta kunskapen hos personer som arbetar med MS och på så sätt höja nivån på rehabiliteringen i hela landet för alla personer med MS.

Vi gör detta genom att vidareutbilda mer än 30 personer under 2017 med förhoppning att kunskapen kommer mångdubbelt fler personer med MS till godo.

Vi kommer att utlysa stipendier för deltagande i ECTRIMS/RIMS samt arrangera MSFORUM 2017. Vi kommer även att ge ut ett antal publikationer som hjälper personer med MS att höja sin livskvalité.

Att fysisk aktivitet och träning är hälsofrämjande för alla personer är en kunskap vi alla har.

Källa: msfonden.se

Klicka här för att komma till MSfondens hemsida