Debatt om behandling vid skovvis förlöpande MS

Debatt om behandling vid skovvis förlöpande MS

ZERO TOLERANCE AND INDIVIDUALIZED TREATMENT IN MS

Debatten hölls i Oslo den 30 januari i samband med det fjärde Nordiska MS symposiet. Som ProCon debatt var denna medvetet provokativ och rolig men med mycket seriös information och diskussion. Debatten var uppskattad av de närvarade och genom att vi filmade den finns nu möjlighet att se hur dessa internationellt ledande MS experter resonerade kring problematiken och i deras givna ståndpunkter. De kommer också in lite på diagnostisering och neurologens roll idag vilket är intressant att höra.

Debattörerna ombads att ta en radikal inställning i en ProCon debatt i två delar om läkemedelsbehandling och avseende:

  • Treat the MR vs. Treat the patient
  • Hit every patient hard and early vs. Individualized escalating treatment

Debattörer: Prof Thomas Berger, Innsbruck vs. Prof Tjalf Ziemssen, Dresden

Moderator: Prof Jan Lycke, Sahlgrenska Göteborg.

TEVA har bara gett dessa ledande MS experter i uppdrag att introducera och debattera för dessa ståndpunkter. TEVA har inte haft några synpunkter på eller påverkat innehållet.

Klicka här för att se debatten

 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.