En film om MS

En film om MS

Teva Neuroscience har givit stöd till en kort informationsfilm (3,5 min) om MS till dina patienter. Professor Sten Fredrikson på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, berättar om sjukdomen och om framtiden med MS.

 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se