Uppskattad broschyr i ny utgåva

Uppskattad broschyr i ny utgåva

1997 gavs den första upplagan ut av broschyren ”INFORMATION OM MULTIPEL SKLEROS (MS)”,
författad av leg. sjuksköterska Kristina Gottberg och professor Sten Fredrikson.

Skriften, som primärt vänder sig till personer med MS och deras anhöriga, blev snabbt populär och har delats ut av vårdpersonal till patienter över stora delar av landet i regelbundet uppdaterade versioner.

Tjugo år senare är det nu dags för den femte utgåvan av denna uppskattade informationsskrift, där författarna har gått igenom materialet och uppdaterat texterna.

I denna utgåva finns även ett helt nytt avsnitt, ”Graviditet och familjeliv”.

Teva har sedan 2011 gett ekonomiskt stöd till produktionen av skriften och distribuerat den till landets neurologmottagningar.

Klicka här om du vill beställa broschyren!

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.