Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

MS-forskningsfonden

TEVA Neuroscience eftersträvar att stödja forskning och utveckling inom MS.
Som ett led i den ambitionen stödjer vi MS-forskningsfonden.

Läs om MS-forskningsfonden

Konsekvenserna för den som får MS kan bli stora. Det kan förutom medicinsk och psykisk påverkan inskränka möjligheterna till utbildning, arbete och familjebildning. De stora framsteg som MS-forskningen gjort under de senaste åren har dock givit nytt hopp till personer med MS. Ännu finns ingen bot mot sjukdomen men behandlingar har tagits fram vilka bromsar sjukdomsutvecklingen. Vi har kommit en bit på väg och förhoppningsvis kan framtida effektivare behandlingar ge ännu bättre resultat.

MS-forskningsfonden bildades 2009 på initiativ av Svenska MS Sällskapet. Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig MS-forskning men kan också komma att stödja utvecklingsprojekt inom vård.

Klicka här för att komma till MS-forskningsfondens hemsida