SPS (Swedish Pain Society) utbildningsdag, 13 mars 2020, Stockholm

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.