3rd Nordic Migraine Symposium 26-27 November 2021

Paving the way towards precision medicine in migraine
The main venue will be in Helsinki with local hubs in Oslo, Copenhagen and Stockholm,
For those not able to attend a physical event, it will also be available online.

Ladda ner program

Mer information 

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.