HEADS UP! Interaktiva patientfall inom huvudvärk, Online 27 maj

Dr Ulf Frejvall kommer att presentera två patientfall inom huvudvärksområdet. Fokus kommer att ligga på vikten av rätt anamnes för att ställa korrekt diagnos. Dr. Frejvall är en välkänd neurolog med lång erfarenhet inom huvudvärksområdet. Fallen är interaktiva och det fungerar utmärkt att delta enskild eller i grupp.

Klicka här för anmälan

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.