Clinical use of a-CGRP treatments - Reasoning at the tertiary migraine clinic at Danish Headache Center, online 22 april

Prof. Dr. Lars Bendtsen, Danish Headache Center & Köpenhamns universitet, Danmark, kommer att presentera de kliniska erfarenheter av olika behandlingar med anti-CGRP-terapier som hittills vunnits på det tertiära migrän-behandlingscentret DHC, där han är både medicinsk direktör och kliniskt verksam.

Klicka här för mer information

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.