Informationsvideo om neurologiska sjukdomar under COVID-19 pandemin (SARS-CoV-2)

Under rådande SARS-CoV-2 pandemi uppstår frågor inom alla medicinska inriktningar, inklusive neurologi. Av denna anledning har medicinska avdelningen på Teva tillsammans med 2 specialister gjort en informationsvideo för att adressera några av de mest förekom­mande frågorna i fältet.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.