Alkohol beroende

Informationsmöte medicinska avdelningen

Vi erbjuder en rad olika temaföreläsningar med Tevas medicinska avdelning. Dessa föreläsningar erbjuds på lunchtid* under vardagar, på plats hos er eller via videolänk och pågår i ca 40 min efterföljt av en kort frågestund.

Fyll i kontaktformuläret nedan om du är intresserad av någon utav föreläsningarna.

* I tillämpliga fall kan Teva bekosta lunch för deltagare.


Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor:

Region Syd
Martin Tamtè
Medical Science Liaison
martin.tamte@teva.se
Tel: 0700867795
Region Mitt/Norr
Sylvia Packham
Medical Science Liaison
sylvia.packham@teva.se
Tel: 0706666326
Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Den information som du lämnar kommer att skyddas och hanteras konfidentiellt i enlighet med svensk personlagstiftning och Tevas Privacy Policy, med syfte att kunna hantera kontakten mellan Teva och dig. Ytterligare information finns på hemsidan www.teva.se

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se