Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Teva Nordic MS Symposium

TEVA Nordic MS symposium är ett årligt återkommande vetenskapligt möte för forskare och kliniker verksamma inom MS i Norden. Syftet är att vara ett komplement till de internationella konferenserna och att fokusera kring ett aktuellt och specifikt ämne. En styrgrupp bestående av en Professor/Senior neurolog från vardera nordiskt land bestämmer temat för året och föreslår talare.

Videoupptagningar av alla presentationer från fjärde och femte mötet:

Videoupptagningar och podcasts: Cognitive dysfunction in MS 2016.

Videoupptagningar och podcasts: INFECTIONS – Their Role and Implications in Multiple Sclerosis 2017

Målet med dessa möten är att främja forskning och kunskapsutbyte inom Norden, samt att ge yngre forskare möjlighet att presentera sitt arbete. Varje möte har hittills samlat omkring 80 neurologer och forskare aktiva inom MS.

Alla symposierapporter:

Biomarkers-of-Neurodegeneration-of-Multiple-Sclerosis_HEL-2013

Is the incidence of MS increasing_STHLM 2014

Understanding progressive MS_CPH 2015

Cognitive impairment in MS_OSLO 2016

Infections_their role and implications in MS_CPH 2017

Vill du veta mer om dessa symposier? Skicka då ett e-mail till: fredrik.blomstrand@teva.se