Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Scandinavian MS Nurse Symposium

Ett årligt återkommande möte för MS-sjuksköterskor i Skandinavien med aktuella teman inom MS med patienten i fokus.

Här kan du se en kort filmtrailer (50 sek)

 

Det första mötet hölls den 30 september-1 oktober 2015 i Oslo och temat för detta möte var:
”Framtidens MS-patient- vilka utmaningar möter du?”

Det andra mötet gick av stapeln i Stockholm den 12-13 oktober 2016 och temat för detta möte var:
”Förr & Nu – modern syn på kognitiv dysfunktion, fatigue och motion vid MS”

Möte nummer tre hölls i Stockholm 21-22 september 2017 och hade följande tema:
ATT BILDA FAMILJ VID MS
– ur barn- och föräldraperspektiv

Klicka här för att se program och inbjudan samt övrig information

Den programansvariga styrgruppen består av följande medlemmar

  • Projektsygeplejerske Sarah Nielsen, Esbjerg Sygehus, Danmark
  • MS-sygeplejerske Sandra Lundemo, Ullevål, Norge
  • Leg.sjuksköterska Anna Cunningham, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Sverige