Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

MS i fokus

MS i fokus är en terapiinriktad utbildning som vänder sig till all sjukvårdspersonal med intresse för MS där det erbjuds intressanta och aktuella föreläsningar inom MS med möjlighet till ett kollegialt erfarenhetsutbyte. Syftet med utbildningen är att den ska bidra till kunskapsutbyte inom MS och upplägget består av korta kvällsmöten med en god tillgänglighet.

Utbildningsinitiativet startade 2013 och följande ämnen har hunnits med:

Olika effektmått vid MS – hur ska man mäta progression och effekt av behandling?

Progressiv MS – behövs annan behandling än lymfocytinriktad terapi?

Autolog blodstamcellstransplantation vid MS – var står vi idag och vilka är våra lärdomar?

MS-diagnostik med hjälp av MR – när är Radiologiskt Isolerat Syndrom lika med MS? – vilken roll kan kvantitativ MR spela?

Omgivningsfaktorer vid MS – hur interagerar miljöfaktorer med genetiska faktorer?

MS bortom konventionell MR avancerade radiologiska metoder vid MS

Kognitiv dysfunktion – en starkt bidragande orsak till handikapp hos personer med MS

Fatigue – ett av MS-patientens värsta symtom

Infektionerderas roll respektive konsekvenser vid multipel skleros (17 maj 2017)

 Vill du veta mer eller anmäla intresse? Kontakta då oss via mail : info@teva.se