Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Fatigue vid MS

Den första delen av MS Team Online behandlar MS och fatigue. Professor Anne-Marie Landtblom, Uppsala, har tagit fram det vetenskapliga materialet. Hon föreläser i en videoupptagning om symtomet, exemplifierar med typfall och avslutar med patientberättelse. Under alla delar finns pauser för gruppdiskussioner. Alla deltagare kommer att förses med tryckt material om fatigue vid utbildningstillfället.

Nedan finner du en kort introduktionsfilm som beskriver vad utbildningen Fatigue vid MS  handlar om.

 

Mindre Team-Online-Logo-RGB

MS Team Online finns nu i tre delar som handlar om Fatigue, Kognitiv Dysfunktion vid MS och Barnens behov och rätt till stöd vid förälders sjukdom