Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

En film om multipel skleros

Teva Neuroscience har givit stöd till en kort informationsfilm (3,5 min) om MS till dina patienter. Professor Sten Fredrikson på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, berättar om sjukdomen och om framtiden med MS.