Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Barnens behov och rätt till stöd vid förälders sjukdom

Leg. psykolog Petra Linnsand, Göteborg, har tagit fram det vetenskapliga materialet till denna utbildning, som är den tredje delen i MS TEAM ONLINE. Hon föreläser i en videoupptagning om vikten att informera barn med föräldrar som drabbats av MS och exemplifierar detta med typfall hur sjukdomens symtom påverkar även barnens hälsa och utveckling.

Klicka i spelaren för att se en kort sammanfattning vad utbildningen tar upp.

 

 

 

 

 

 

MS Team Online finns nu i tre delar
som handlar om Fatigue vid MS, Kognitiv Dysfunktion vid MS
och Barnens behov och rätt till stöd vid förälders sjukdom.