Patientfall luftvägar

Patientfall Astma - Anna 34 år

Patientfall Astma - Anna 34 år

Fall skapat av:
Claire Johnson
Astma/KOL-specialistsjuksköterska

Se patientfallet
Patientfall Astma - Göran 61 år

Patientfall Astma - Göran 61 år

Fall skapat av:
Claire Johnson
Astma/KOL-specialistsjuksköterska

Se Patientfallet
Senast uppdaterad 14 april 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se