Patientfall luftvägar

Patientfall Astma - Anna 34 år

Patientfall Astma - Anna 34 år

Fall skapat av:
Claire Johnson
Astma/KOL-specialistsjuksköterska

Se patientfallet
Patientfall Astma - Göran 61 år

Patientfall Astma - Göran 61 år

Fall skapat av:
Claire Johnson
Astma/KOL-specialistsjuksköterska

Se Patientfallet
Senast uppdaterad 14 april 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.